Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Point är ansluten till den senaste europeiska standarden för miljöriktiga produkter. Detta innebär att vi inte ska ta in produkter till Sverige om de inte uppfyller RoHS avtalet.

Point följer även direktiven för WEEE, vilket innebär att vi tar ansvar för en miljöriktig slutbehandling vid skrotning av produkten. Detta uppnås via ”Elkretsen” som Point har avtal med.

Läs mer om El-kretsen på www.el-kretsen.se